Darwinova myšlienka o evolúcii organizmov zodpovedá génom

......Darwin nikdy nevedel, čo sú gény ani to, že existujú a ani to ako sa menia, ale my áno: systém replikácie DNA vytvára čas od času chyby, mutagény zabezpečia nahradenie jedného nukleotidu iným nukleotidom alebo sú zodpovedné za poškodenie chromozómu. Niektoré zmeny sú neškodné, niektoré sú mierne škodlivé a niektoré smrteľne nebezpečné, avšak existujú aj také mutácie, ktoré sú výhodné. Mutácie môžu zmeniť sekvenciu génu tak, že sa zmení aktivita nejakého proteínu, ktorý bol kódovaný týmto génom, alebo zmena sekvencie spôsobí to, že daný proteín sa bude syntetizovať v inom množstve, v inej časti tela a v inom čase než je to normálne u daného jedinca, ktorý nie je postihnutú mutáciou.
......Génové sekvencie, ktoré sa zmenia následkom nejakého mutagénu a sú škodlivé, budú odstránené z populácie organizmov, pretože nebudú schopné prežiť tak ako jedince, ktoré nie sú postihnuté mutáciou. Tento selekčný (výberový) proces je presne to, čo opísal Darwin bez toho, aby poznal základné mechanizmy, ktoré spôsobujú to že organizmy sú odlišné. Takto, selekcia organizmov je vlastne selekcia génov alebo súborov génov.


Zdroj: Molecular cell biology, Lodish, obrázok: http://uk.gizmodo.com/charles_darwin_l.jpg

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP