Ľadový muž z Álp dnes nemá príbuzných

Vedci podrobne zanalyzovali úplnú mitochondriálnu DNA Ötziho, vyše päťtisícročnej ľudskej múmie, ktorá sa našla vďaka topeniu alpského ľadovca. Na rozdiel od skorších záverov iných výskumníkov zistili, že jeho etnická skupina už v Európe nežije.


Príbeh sa začal v septembri 1991. V Ötztalských Alpách na rakúsko-talianskom pomedzí vtedy vysokohorskí turisti z nemeckého Norimbergu, manželia Helmut a Erika Simonovci, zbadali ľudské telo. Hornou časťou vyčnievalo z topiaceho sa ľadovca Schnalstal neďaleko priesmyku Hauslabjoch v nadmorskej výške 3270 metrov

Genetika bunkových elektrární

Ötziho genetický základ už roky skúma tím Franca Rolla z Laboratória molekulárnej archeoantropológie Camerinskej univerzity. (Camerino je historické mesto v Apeninách, asi 60 kilometrov do vnútrozemia od Ancony.)
V časopise Current Biology teraz uverejnili analýzu úplnej sekvencie mitochondriálnej DNA (mtDNA) ľadového muža. Je to súčasne najstaršia známa úplná sekvencia mtDNA anatomicky moderného človeka druhu Homo sapiens. Mitochodrie sú drobné organely vo vnútri našich buniek, kde ich až dva tisíce plnia úlohu „elektrární".
Kedysi to boli voľne žijúce baktérie, potom vstúpili do symbiózy s veľkými bunkami, ktoré majú jadro. No zachovali si autonómny genetický materiál. Túto DNA takmer výlučne dedíme po materskej línii. V antropológii sa mtDNA najviac využíva pri skúmaní medzipopulačných vzťahov a evolúcie človeka.
Na tento účel zriadili databázu mtDNA ľudí z celého sveta, aby sa dalo porovnávať - živých so živými či s vymretými. Metóda mtDNA má výhody aj nevýhody, ale tie prvé prevažujú. Nuž a v prípade Ötziho teraz také porovnanie celých sekvencií ukázalo, že sa svojou mtDNA výrazne líši od dnešných Európanov. Dosť čudné zistenie, keďže časová vzdialenosť pättisíc rokov nie je až taká veľká.

Vedci už v minulosti zistili, že Ötzi patrí z hľadiska stavby mtDNA do tzv. subhaploskupiny K1. (Haploskupina, to sú potomkovia spoločného predka, ktorí majú na špecifických miestach DNA rovnaké mutácie.) Haploskupinu K má asi osem percent dnešných Európanov.
Delí sa na subhaploskupiny K1 a K2. A K1 ďalej na tri tzv. zhluky. „Prekvapivým výsledkom novej analýzy je skutočnosť, že Ötziho línia nespadá ani do jedného z troch zhlukov K1," povedal Franco Rollo. V štúdii, ktorú o tom napísal s desiatimi talianskymi a britskými kolegami v Current Biology, túto novo objavenú vetvu ľudského rodostromu aj predbežne nazvali Ötziho línia.
„To neznamená, že Ötzi mal voľajakú ´osobnú´ mutáciu, ktorou sa líšil od všetkých ostatných, iba to, že kedysi žila skupina mužov a žien, ktorí zdieľali tú istú mtDNA, no dnes sa už očividne nevyskytuje," dodal Franco Rollo.

Príčin to mohlo mať viacero. Vymrela, stala sa mimoriadne vzácnou, takže v databáze zatiaľ chýba, alebo jej znaky „vypadli" z prenosu na ďalšie generácie vplyvom náhodných genetických procesov. Nech už je to akokoľvek, nijaký Európan dnes nemôže tvrdiť, že je Ötziho potomok. (Ak vôbec sám potomkov mal, isté jeho genetické znaky poukazujú na zníženú plodnosť.) To sa veľmi líši od záverov prvých analýz z roku 1994. Tie však vychádzali iba zo zlomkov mtDNA, nie z celej sekvencie.
Ötzi predsa len má šancu nezostať sám. Alpy zrejme skrývajú ďalších takých vzácnych poslov z minulosti a pokračujúce topenie ľadovcov, spôsobené globálnym otepľovaním, ich azda odhalí.

Zdroj:
http://veda.sme.sk/c/4153096/ladovy-muz-z-alp-dnes-nema-pribuznych.html

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP