Ovplyvňujú technológie náš vývoj?

V nedávnom článku sme si ukázali, ako internet vplýva na fyziológiu človeka, prevažne starších ľudí. Vyhľadávanie informácií podporuje aktivitu mozgu oveľa viac ako napríklad čítanie knihy. Je teda schopnosť používať internet a byť IT zdatný novým evolučným krokom?

Vedec Gary Small, zaoberajúci sa štúdiom mozgu, na základe štúdií potvrdil nasledujúci fakt: Mozog pravidelne internetujúceho človeka, dokáže lepšie filtrovať informácie a robiť rýchle rozhodnutia. Jednej zo štúdií sa zúčastnilo 24 dospelých ľudí. Tí z nich, ktorí boli skúsení používatelia internetu vykázali v porovnaní s internetovými začiatočníkmi až dvojnásobne vyššiu aktivitu v oblastiach mozgu, ktoré sa starajú o rozhodovanie a komplexné uvažovanie.

Small teda verí, že v nadchádzajúcich generáciách budú smer ľudstva určovať predovšetkým tí z nás, ktorí disponujú výbornými technologickými znalosťami a súčasne aj spoločenskými danosťami a skúsenosťami. Práve takíto ľudia budú napríklad najlepšie vedieť odhadnúť, kedy je výhodnejšie zvoliť písomnú formu rozhovoru a kedy sa stretnúť osobne.

Na základe týchto pozorovaní je Small presvedčený, že technológie ovplyvňujú našu evolúciu. Veď priemerný mladý človek strávi 9 hodín denne vystavovaním svojho mozgu novým technológiám. Evolúcia je predsa pokrok aj počas relatívne krátkeho časového úseku a my sme jej priamymi účastníkmi.

Na druhej strane ale Small vidí v tomto napredovaní aj jeden veľký problém. Mladá generácia, ktorá neustále pachtí za každým novým bitom informácie môže vyvolať priveľké zaťaženie nervovej siete a môže ju dokonca poškodiť. Je preto dôležité nezabúdať aj na okolitý svet. Lepšie tak potom vnímame, ako moderné technológie ovplyvňujú naše životy.

Používanie moderných technológií sa teda nesmie preháňať. V opačnom prípade môže dôjsť k vypestovaniu závislosti vedúcej k známej diagnóze „attention deficit disorder“ (ADD - porucha pozornosti). Táto diagnóza je čoraz častejšia...

Zdroj:
http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=56974

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP